Historie

První lázně se začaly objevovat již ve staré Číně a Egyptě. Používaly horké prameny pro osobní hygienu i pro léčbu nemocí a zlepšení imunity. První pivní lázně jsou zaznamenány přibližně před dvěma tisíci lety.

Koupele v pivu, včetně jeho vnitřního užívání, se dávno praktikovaly v lidovém léčitelství – již naše babičky a prababičky na řadu nemocí doporučovaly pivovarské kvasnice – ty vznikají jako vedlejší produkt při výrobě piva a využívají se k léčebným účelům již od dob starověku.

Pivní Lázně Spa Beerland® – jediný originál, již od roku 1981!

Vítejte v rudolfínské Praze na přelomu 16. a 17. století. Praha byla tou dobou pravým labyrintem světa, kde se střetávaly kulturní, umělecké a vědecké špičky své doby, kde se neúnavně bádalo, objevovalo a tvořilo. Praha byla opravdovým centrem kulturní a vědecké Evropy. A to vše díky Rudolfu II. Habsburskému (18. července 1552, Vídeň – 20. ledna 1612, Praha), římskému císaři, uherskému, českému a chorvatskému králi a rakouskému arcivévodovi.

Jako nadšený milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl Rudolf II. ke kulturnímu rozkvětu českých zemí a intenzivním mezinárodním stykům v oblasti vědy a kultury. Na doporučení ředitele svých alchymistických dílen, učeného přírodovědce a svého osobního lékaře Tadeáše Hájka z Hájku, pozval Rudolf II. do Prahy také věhlasného dánského astronoma Tychona Brahe. Tycho Brahe měl na konci 16. století již dlouholeté působení u dánského krále jako významný astronom, jehož pozorování s přístroji vyrobenými dle vlastních návrhů byly tak přesné, že byly překonány až po objevení dalekohledu. Aby zužitkoval jeho genialitu, nechal Tychonovi dánský král Frederik II. postavit soukromé laboratoře a observatoře Uranienborg a Stjerneborg na ostrově Hven. Na králem darované ostrovní observatoři pracoval přes dvacet let. Za zásluhy byl vyznamenán nejvyšším dánským královským vyznamenáním, Řádem slona, s nímž bývá často portrétován. Ve svém sídle na ostrově Hven, které obklopovaly rozlehlé zahrady, pěstoval Tycho Brahe nejrůznější byliny, jejichž léčebné účinky tento všestranně nadaný vědec detailně zkoumal.

Po svém příjezdu do Prahy pobýval Tycho Brahe v domě U Zlatého noha- tedy v objektu sousedícím s domem U Zlaté hrušky. A byl v čilém kontaktu se svým dlouholetým přítelem a vědeckým kolegou Tadeášem Hájkem z Hájeku, velkým znalcem českého piva, který jako první zpracoval učené pojednání O pivu (De cerevisia eiusque conficiendi ratione).

Tycho s Hájkem často popíjel také skvělé pivo z Krušovického pivovaru, který již v roce 1583 Rudolf II. zakoupil pro Českou korunu. Tycho, znalý léčivé moci bylin, ihned odhalil, že jedinečnou surovinou obsaženou v pivu, která přináší uvolnění a relaxaci organismu, je žatecký chmel. Neváhal a pustil se do studia a experimentů, kterými se snažil tyto skvělé účinky chmele v co největší míře využít pro zdraví a omlazení organismu, jak mu nakázal sám císař Rudolf II. Svá bádání prováděl Tycho v alchymistických laboratořích, které zřídil ve sklepeních sousedního objektu- v domě U Zlaté hrušky- tedy v domě, ve kterém se dnes nacházíte. Po celé řadě experimentů došel Tycho k závěru, že nejlepších účinků spočívajících v odpočinku a celkové regeneraci organismu, zklidnění nervů a omlazeni pleti se dosahuje při vířivé přísadové koupeli obsahující drcený chmel a pivovarské kvasnice, která je následována odpočinkem na přírodním slaměném lůžku. Tajnou ingrediencí ozdravné procedury bylo také samotné pivo. Dobré náladě a dosažení pohody nejen při proceduře ale i po ní přitom prospívá průběžné umírněné popíjení krušovického piva. Vítejte ve světě piva a alchymie, vítejte v Spa Beerland a užijte si královský wellness!

Tadeáš Hájek z Hájku

(1. prosince 1525 – 1. září 1600, Praha)

český renesanční přírodovědec – astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II., působil na Univerzitě Karlově.

„Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje.“

Když Hájek vydal Mattioliho herbář v češtině, rozšířil část zabývající se chmelem. Stýkal se se současnými sládky a získané vědomosti pak popsal v latinské publikaci „De cerevisia ejusque conficiendi ratione, natura, viribus et facultatibus“ (O pivu, způsobech jeho přípravy, jeho podstatě, silách a účincích), kterou vydal v roce 1584 ve Frankfurtu nad Mohanem. Hájek zde popisuje technologii výroby kvasu a piva i zdravotní účinky piva. Tato latinská publikace je bezesporu první publikací o pivu vydaná v Čechách a velmi pravděpodobně i první publikací svého druhu na světě.

Tycho Brahe

původním jménem Tyge Ottesen Brahe (14. prosince 1546 – 24. října 1601, Praha)

význačný dánský astronom, astrolog a alchymista. Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu, působil na univerzitách v Kodani a Lipsku.

„Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky.“

Dánský král Frederika II. mu nechal postavit laboratoře a observatoře Uranienborg a Stjerneborg na ostrově Hven, kde pracoval přes dvacet let. Za zásluhy byl vyznamenán nejvyšším dánským královským vyznamenáním, Řádem slona. V roce 1597 se Brahe nepohodl s novým králem Kristiánem IV. a v roce 1599 byl Rudolfem II. na radu Tadeáše Hájka z Hájku pozván do Prahy, kde působil jako císařský astronom u dvora.

Rudolf II. Habsburský

(18. července 1552, Vídeň – 20. ledna 1612, Praha)

Byl posledním habsburským panovníkem a také posledním v hodnosti císaře Svaté říše římské, kdo učinil z Prahy své sídelní město.

Jako milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých zemí a jejich živým stykům s cizinou v závěrečné, manýristické epoše renesance – ta je po něm v českém prostředí nazývána doba rudolfinská a je řazena k vrcholným periodám starších českých dějin.

V závěru vlády čelil intrikám svého bratra Matyáše, jemuž byl nucen postoupit (1608) vládu v Uhrách, Rakousích a na Moravě a aby se vůbec udržel na trůnu, musel českým a slezským protestantům vydat majestáty, jimiž potvrzoval svobodu vyznání pro luterány, starokališníky a české bratry. V roce 1611 nuceně abdikoval ve prospěch Matyášův.

Náš příběh

Byla to dlouhá cesta… od první myšlenky, první skicy, prvního projektu… Velké nadšení a odhodlání připravit vám netradiční zážitek, který v sobě snoubí relaxaci, odpočinek ale i zábavu.

Pobočky skupiny Spa Beerland® jsou stavěny s láskou, se smyslem pro detail, ale hlavně s respektem k danému místu a destinaci. I proto u nás můžete zažít v šesti pobočkách šest různých zážitků – od romantické koupele v Karlových Varech až po prémiový pětihvězdičkový pivní wellness v centru hlavního města Prahy. Svým rozsahem jsou v současné době pivní lázně Spa Beerland největšími na celém světě.

Spa Beerland®, to není jen zážitek, ale i péče o zdraví a krásu – ne náhodou tvoří polovinu našich návštěvníků ženy, jež vyzkoušely blahodárné účinky vitamínů a minerálů, které jsou v našich koupelích obsaženy.

Procedury jsou založeny na maximálním využití přírodních surovin – bylinné koupelové ingredience, dubové vany, nebo odpočinek na bio pšenici, kterou pěstujeme na našich vlastních polích – vše co vyzkoušíte v lázních Spa Beerland® je nějak spjato s přírodními materiály a přírodní léčbou.

Velice si zakládáme na kvalitě poskytovaných služeb a osobním přístupu, není tedy náhodou, že jsme po letech úsilí obdrželi nejvyšší možné ocenění udělované portálem Tripadvisor, tzv. „Travellers Choice“. Je to ocenění udělené na základě skutečných recenzí a které získá pouze 10 % nejlepších služeb na celém světě.

Zbývá tedy už jen vybrat tu pravou pobočku a vyrazit za pivním zážitkem. Těšíme se na Vás!